Presentation av Folkaktionen

 

Vi är en ideell förening med över 18 000 medlemmar och som drivs enbart med pengar från våra medlemmar – inga bidrag från skattemedel. Vi är partipolitiskt oberoende. 

Vår mission är att värna landsbygdsbefolkningens livskvalité och naturbruk, vilka båda nu hotas av den snabbt ökande vargstammen. De drabbade är en utsatt minoritet, bortglömd i de stora penseldrag EU och våra politiker målar med. 

 

       Folkaktionens arbetssätt är 

-     att organisera den minoritet av människor som drabbas av vargförekomsten 

-     att informera allmänhet och politiker om de skadeverkningar vargstammen orsakar

-     att bygga nätverk och samverka med likasinnade organisationer såväl i Sverige som i andra Europeiska länder såsom Frankrike, Spanien, Tyskland, Norge med flera och på det sättet bättre kunna påverka EU.