AFFISCH/FOLDER


 

FOLDER §28 

 

”Värna Dina Tamdjur!”  ”Så här tolkar du jaktförordningens § 28”                       Här öppnar du foldern  ladda ner »» 

 

  


 

Inom FNR Dalarna har arbetats fram två bilder, "Utan varg" och "Med varg".

Dessa finns nu tillgängliga att göra affischer av, i A4-format. Det är bara att tanka ner här och printa ut

 

mvt

utan varg