Ansvarig utgivare är

Leif Joelsson ordförande riks se även styrelsen»

Folkaktion.com kan innehålla länkar till andra företags webbsajter nättidningar, andra bloggar eller liknande. Folkaktion.com är inte ansvariga för innehållet på dessa webbsidor. Innehållet i länkat material behöver heller inte vara representativt för hållningar, policies eller åsikter tillhöriga Folkaktionen.coms ägare ledning eller anställda.


Redaktionen 

Bella

På redaktionen hittar du

Bella Löfstrand

redaktion@folkaktionen.com

Står också för ansvaret av webbutik och expedition & www.folkaktionen.com 

 

Vikarie redaktionen

Marie Louise Löfstrand

redaktion@folkaktionen.com