Insamling rovdjurskassan


§ 29. (utdrag från FNR:s stadgar)

Rovdjurskassan

Medel ur rovdjurskassan kan utbetalas till medlemmar som är tamdjursägare och som drabbats av rovdjursangrepp eller som kan behöva ekonomisk hjälp för advokatkostnader. Beslut fattas av huvudstyrelsen efter inkommen ansökan om medel finns tillgängliga. Utbetalning sker i första hand till dem som ej får ersättning av Länsstyrelsen eller till dem som saknar försäkring.

 

Bidrag emottages tacksamt 

Bankgiro: 5326-2671

Swisch:   123 180 2131    

 

Tack för ditt bidrag och stöd!

Folkaktionen Ny rovdjurspolitik

Styrelsen


Du kan gärna beskriva vad som hänt, vilka kostnader du haft och hur mycket du vill ansöka om.

namn och kontaktuppgifter, mobil/tfn

Ansökan behandlas av riksstyrelsens ledamöter och meddelas till den som ansöker så snart beslutet fattats.

 

ANSÖKAN ställd till:

Styrelsen Riks FNR

Rovdjurskassan Folkaktionen

c/o Bortan Lyckan 3

67035 Gunnarskog

kontakt: 0722-015 941