Styrelsen riks       

Styrelsens valperiod 2020-2021 (2022)

Information om e-postadresserna: En del e-postadresser är inte klickbara på ledamöternas e-post (deras begäran) för att undvika spam i den egna e-posten.

Du kan som användare högerklicka och i draperiet kopiera och klista in i din e-postmeddelande fältet.

Riks reseräkning


 

Ordförande  2020-21

Leif Joelsson   e post: leifjoelsson@hotmail.com

Björkerydsvägen 22, 372 62 BRÄKNE-HOBY

Mobil 0702-752 477

 

 

 

 

Vice ordförande 2020-22

Tobias Albinsson  e post: tobbe-rex2@hotmail.com

Västra Götaland

Mobil 0700 207 499

 

 

 

Kassör 2020-2022

 

Sven-Olov Åsberg    e-post: sven-olov.asberg@telia.com

Dalarna

Mobil 0705-915 886

 

 

 

 

 

Sekreterare 2019-2021

Rune Werf

Dalarna

Mobil: 0738-222 340

 

 

 

 

 

Ledamot 2020-22

 

Bella Löfstrand

Värmland

Mobil: 0722 015 941 kundtjänst, kansli

 

 

 

Ledamot 2020-21

Ann-Sofie Werf

Dalarna

Mobil: 0705-920 057

oryx59@hotmail.com

 

 

Ersättare

ledamot 2020-21

Nils Björklund  epost: nils.bjorklund@telia.com 

Dalarna  

Kvarnbäcksvägen 1, 79256 VÅMHUS

Mobil: 0706-337 054

 

 

 

Ersättare 

Ledamot 2020-21

Lena Eriksson

Värmland

 

Ersättare

Ledamot 2020-21

Roger Engstrand

tfn 0768-336 060

 

Ersättare

Ledamot 2020-21

Linus Thomas

Mobil: 0702-872 870

 


 

Revisorfirma

NODA redovisningsbyrå AB Älvdalen

 

Riksrevisorer  2020-21

Tina Wiberg Kontakt: huvudansvarig

 0702-684 476 tinaviberg@hotmail.com

 

Sven Mattsson

tfn: 0702-389 340

 

Ersättare riksrevisorer 2020-21

Inga Lill Kallaes, Orsa

Lars Erik Tollbom, Väse

 


Valberedning 2020-21

 

Ulla Carin Grafström    Sammankallande

Mobil: 0703-555 727 

Bostad: 0583-22090

 

Lars-Erik Nord 

Mobil: 0761-000 019                       

 

Kent Henriksson

Mobil: 0706-828 679