Insamling rovdjurskassan


§ 29. (utdrag från FNR:s stadgar 2018)

Rovdjurskassan

Medel ur rovdjurskassan kan utbetalas till endast medlemmar i föreningen, som är tamdjursägare och som har drabbats av rovdjursangrepp.

Beslut om ekonomiskt stöd fattas av huvudstyrelsen efter inkommen ansökan om medel finns tillgängliga.

Tamdjursägaren ska ha försäkring åt sina djur.

 

Bidrag emottages tacksamt 

Bankgiro: 5326-2671

Swisch:   123 180 2131    

Tack för ditt bidrag och stöd!


Du kan gärna beskriva vad som hänt, vilka kostnader du haft och hur mycket du vill ansöka om.

Namn och kontaktuppgifter, mobil/tfn

Ansökan behandlas av riksstyrelsens ledamöter och meddelas till den som ansöker så snart beslutet fattats.

 

ANSÖKAN skickas till:

Ny rovdjurspolitik kansli

c/o Bortan Lyckan 3

671 98 Gunnarskog